Valse beschuldigingen

Iedere keer Jonathan Holslag weer eens heeft mogen factureren aan de VRT omdat ze hem opdraven bij De Afspraak of Terzake vraag ik me af: met welke kennis van zaken spreekt deze man eigenlijk?

Bijna iedere uitspraak van hem is een ideologisch pro NAVO, pro VS, anti China en (uiteraard) anti Rusland. De volstrekte Atlanticist.

Ik kan helemaal volgen wanneer we Frank Creyelman veroordelen voor het hand- en spandiensten te leveren voor Chinese inlichtingendiensten.

Maar waar het ineens vandaan komt dat we dat feit ook moeten koppelen aan wat Yves Leterme doet, ontgaat mij volledig.

Als we Yves van iets moeten beschuldigen, is het dat hij de scheiding der machten niet respecteerde door de Fortis-rechter te beïnvloeden. Dat heeft dan ook gepaste gevolgen gehad.

Maar spionage voor China?

Ik vind het eigenlijk de titel professor bij de VUB onwaardig om zulke valse beschuldigingen te uiten, gewoon om wat centen te kunnen factureren bij de VRT.

Beste heer Holslag. Heb jij eigenlijk iets te zeggen wat wel op feiten is gebaseerd? Heb jij bewijzen?

Ik verwacht dat van iemand die zich professor mag noemen. En ik verwacht ook het ontslag wanneer zo iemand met zo’n titel niet voldoet aan die verwachting.

M.a.w. beste professor Holslag: bewijs dat Leterme een Chinese spion is. Of neem ontslag. Valse beschuldigingen zijn trouwens strafbaar onder de noemer Laster en Eerroof.

Willen we wel professors die zich schuldig maken aan strafbare feiten?