De budgetaire crisis

Dit kan helemaal niet in België want het vereist een serieus niet populistisch debat tussen alle politieke partijen (waarbij ze hun rekenmachine en logisch redeneren meenemen én er op toezien dat het budget écht in balans blijft). Dat bestaat al decennia niet meer op het Federaal niveau. Dus ja.

Maar een manier om het budgetair probleem van het land op te lossen zou kunnen door meer te belasten op consumptie door het BTW tarief van 21% naar bv. 25% of 30% te verhogen, (veel) minder te belasten op inkomen en tot slot meer producten en diensten op 6% en 12% te zetten.

M.a.w. alle noodzakelijke uitgaven zoals electriciteit, Internet, (gas) verwarming, water, brood, en zo verder op 6%. Een (veel) grotere mand van (bv. gezonde) voedingsmiddelen, woning (en kosten zoals bv. verbouwingen) op 12%.

Maar voor alle luxeconsumptie 25% of 30% of eventueel zelfs 40%.

Daaraan gekoppeld een stevige verlaging van de personenbelasting.

Gevolg meer BTW-inkomsten uit consumptie. Betere concurrentiepositie t.o.v. onze buurlanden doordat de salarissen niet hoeven te stijgen (door de verlaging van de personenbelasting). Koopkracht wordt daardoor versterkt en die versterking wordt aangevuld doordat er een grotere mand voor 6% en 12% BTW tarieven is.

M.a.w. enkel wordt luxeconsumptie (veel) meer belast. Noodzakelijke consumptie gaat naar 6% of 12% (of men behoudt hiervoor de 21%).

Grootste nadeel is dat onze boekhouders meer werk hebben. Maar ik denk wel dat ze dat zo erg niet zullen vinden (ze factureren hun extra uren trouwens aan het luxeconsumptie BTW tarief).

Voorbeeld voordeel is dat je consumptie beter kan sturen. Wil je dat wij Belgen meer electrische wagens kopen? Maak zo’n wagen 6% BTW en een wagen met een dieselverbrandingsmotor 40% BTW. Wil je dat jongeren gezondere voeding eten? Coca Cola 40% BTW en fruitsap 6% BTW.

Uiteraard moet je ook besparen en een serieuze efficiëntieoefening doen.

Tegoeden? Betalen graag.

Wij houden met Euroclear zo’n 260 miljard euro aan Russische geblokkeerde tegoeden vast.

Moesten wij die gebruiken dan houdt dat in dat ons land de komende honderd en meer jaar internationaal gezien zal worden als een dief.

Tegelijkertijd spenderen wij slechts zo’n procent van onze GDP aan defensie. Dat is niet goed. Maar ja. Misschien indien de VS zo erg graag wil dat we die Russische tegoeden voor hun politieke pleziertjes gebruiken, dat ze deze ‘gunsten’ als Belgische defensie-uitgaven kunnen zien?

Bovendien horen er een aantal garanties te zijn t.o.v. de represailles die Rusland zal uitwerken tegen België wanneer Euroclear de tegoeden herinvesteert (dit wil voor Rusland zeggen: steelt).

Waar zijn die garanties? Welke zijn ze? Over hoeveel geld gaat het? Is het extreem veel? Want dat moet. Is het walgelijk extreem veel? Want dat moet.

Die garanties, gaan die over meer dan honderd jaar? Want dat moet.

Het is allemaal wel gemakkelijk en zo om een en ander te willen. Maar wat staat daar tegenover?

Dit

Sorry, maar een bedrijf schandelijk de dieperik injagen is onwettelijk. Punt. Daar mag, nee moet, een gepaste straf tegenover staan.

Kurt Meers – opinie stuk

Ik vraag me ook af waarom journalisten die Vansteenbrugge uitnodigen niet ingaan op zijn totaal foute definities:

Laster is iemand kwaadwillig iets verwijten zodat dit deze persoon blootstelt aan publieke verachting, zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren, terwijl de wet het leveren van het bewijs veronderstelt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je in het openbaar beschuldigd wordt van pedofilie, terwijl hier absoluut geen bewijs van voorhanden is.

Eerroof is iemand kwaadwillig iets verwijten zodat de eer van die persoon wordt aangetast of hij/zij wordt blootgesteld aan publieke verachting, zonder dat het bewijs hiervan wettelijk gezien geleverd kan of mag worden. Iemand wordt bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te leveren omdat de zaak verjaard is.

Advo-Recht

M.a.w. Laster en eerroof heeft totaal niets te maken met wat Vansteenbrugge daarover beweert: iets over dat je mening de democratie niet in gevaar mag brengen, wat er totaal niets mee te maken heeft – en wat trouwens wel toegelaten is als meningsuiting. Bijvoorbeeld Sharia4Belgium mocht haar mening uiten. Daar werden ze niet voor bestraft. Wel voor het rondselen van terroristen.

Ik heb zelden zo’n slechte advocaat gezien. Het is een populist die slecht theater speelt en ook de meest dwaze strategie adviseert voor zijn cliënt (waardoor die nu een gevangenisstraf i.p.v. een werkstraf oploopt). Maarja. Dat was duidelijk onderdeel van het theater om zo de publieke opinie te kunnen bespelen met: het is zo’n zware straf! Eigen keuze. Eigen schuld.

Laten we de definitie van Laster even vergelijken met wat er hier gebeurd is: het aan de schandpaal nagelen van de eigenaars van een restaurant die totaal niets met de zaak te maken hebben. Dat is letterlijk en exact hetzelfde als het blootstellen aan publieke verachting zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren.

Dat valt niet onder de noemer vrijheid van meningsuiting. Wel onder de noemer misdaad.

Er wordt ook schadevergoeding met straf vergeleken. Wat totaal onjuist is. Een schadevergoeding is geen straf. Het is de vergoeding voor schade die jij anderen hebt aangedaan. Dat is geen straf. Die vergoeding kan trouwens nog oplopen (dus meer dan de 20000 Euro worden) aangezien er een expert is aangesteld die de werkelijke schade nu zal begroten.

Ik denk eerlijk gezegd dat dat restaurant in Antwerpen veel meer dan 20000 Euro schade heeft opgelopen. Dat moet allemaal en volledig vergoed worden. Hoe hoog dat bedrag ook is.

Die schadevergoeding vergelijken met de schadevergoeding die betaald moest worden aan de ouders van een student die gestorven is tijdens een studentendoop: a) die zaken hebben totaal niets met elkaar te maken en het is b) lijkenpikkenrij. Er is maar weinig dat ik meer verachtelijk vind. Behalve dan politieke lijkenpikkerij. Dat is nog erger en bovendien een aanfluiting van de scheiding der machten.

Waar je voor zou kunnen pleiten in het Federaal Parlement is om de schadevergoeding voor onopzettelijke doding met schuld te verhogen. Maar daarover hoort dan eerst een behoorlijk gevoerd democratisch debat plaatst te vinden. Dat is dus niet de populistische onzin die we gewoon zijn van Sammy Mahdi.

De wet veronderstelt het leveren van het bewijs hiervoor: hij heeft de afgelopen jaren als politicus geen enkele aanzet om dat democratisch debat te voeren ondernomen.

Hij is dus een populistische lijkenpikker.

L’amour est comme l’oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures

StromaeCarmen

Q.E.D.

ps. Lees ook zeker de open brief van de moeder van Sanda Dia. Zij is de recuperatie van de dood van haar zoon ook volledig beu.

ADIV zoekt naar mensen

Ik merkte op het einde van een Terzake dat onze teerbeminde ADIV opzoek is naar mensen.

Ik mag hopen dat ze planet.grep lezen want ja, een deel van het soort volk dat de ADIV nodig heeft leest onze blogs. Gelukkig maar.

Nu, ik heb in 2014 al eens omschreven wat toen Miguel De Bruycker nodig had voor zijn Centrum voor Cybersecurity.

Meneer Van Strythem Michel; jij hebt precies hetzelfde nodig als Miguel toen. Toch? Je gaat die mensen dan ook op precies dezelfde manier vinden als hoe Miguel ze vond: Bescherm ons tegen afluisteren, luister zelf enkel binnen een wettelijk kader af.

Ik schreef in 2014:

Zolang de overheid haar eigen moreel compas volgt, zijn deze mensen bereid hun kunnen voor de overheid in te zetten.

Maar de wet staat boven de militair. Ze moet gevolgd worden. Ook door de inlichtingendiensten. Het is onze enige garantie op een vrije samenleving: ik wil niet werken of geholpen hebben aan een wereld waarin de burger door technologie vrijheden zoals privacy verliest.

Daartussen vond je in mijn schrijfsel een opsommig van een paar opdrachtjes die een klein beetje moeilijk zijn.

Zoals het verbergen van een Linux kernel module, wat dus een standaard Linux virus zou doen. Het exfiltreren van data over een netwerk device zonder dat het al te veel opvalt. Dat is iets wat de ADIV zal willen doen. Het ontvangen van commando’s. Dat is eigenlijk wat Back orifice ook al deed.

Ik omschreef ook dat ze moeten weten hoe een bufferoverflow fout werkt. Omdat dit een veel voorkomende programmeursfout is die tot beveiligingsproblemen leidt. M.a.w. ze moeten toch op zijn minst weten hoe ze zelf zo’n beveiligingsprobleem zouden kunnen maken. Al was het maar om hun aanvalstechnieken te kunnen voorbereiden.

Ik verwachtte ook dat ze een standaard socket-servertje kunnen opzetten. Natuurlijk. Dat is minimaal.

De gemiddelde programmeur zal dat vast allemaal niet kunnen. Maar we hebben de gemiddelde programmeur dan ook niet nodig.

Als de ADIV zich houdt aan de wet en steeds binnen de context van de wet werkt, dan zal de ADIV de besten van ons land vinden. Net zoals hoe de brandweer de beste mensen van het land weet te activeren, zal de ADIV de beste programmeurs kunnen activeren.

Maar dat is omdat het zich aan haar eigen morele compas houdt.

Doet ze dat niet, dan niet.

Met vriendelijke groeten,

Philip. Programmeur.

Battle casualties, again

A while ago I wrote a article comparing Waterloo with Bakhmut. That was in August 2023. We are in February 2024 and I predict that soon I will have to say the same about Avdiivka.

The city is about to be encircled the coming month and is in fact already ~ technically encircled (all of its supply roads are within fire range of Russians). I think that Avdiivka has already surpassed many times the death toll of Bakhmut.

The amounts of deaths are now also becoming comparable to the WWII Operation Bagration which had about 400000 German and 180000 Red Army kills.

The Soviet operation was named after the Georgian prince Pyotr Bagration (1765–1812), a general of the Imperial Russian Army during the Napoleonic Wars.

Wikipedia

Machining

Ik schrijf nu zo’n zeven jaar software voor high-end vijf-as CNC machines bij Heidenhain.

Wij zijn bezig aan de TNC 7 software. Dit is de opvolger van de TNC 640 software. Ik ben samen met een team ontwikkelaars die in Traunreut zitten de ontwikkelaar van voornamelijk de NC editor en alles wat daarbij hoort (alle integraties met de omliggende onderdelen van al wat er ook bij komt kijken – en dat is veel).

Als ik naar de TNC 640 kijk is dit software die veertig jaar zal meegaan.

Als ik naar onze eigen Belgische ruimtevaartindustrie maar ook bv. wapenindustrie kijk, maar ook echt om het even wat, is dat software die ongeveer overal gebruikt wordt. Voor ongeveer alles. De Jobs-pagina van FN Herstal bijvoorbeeld toont al een paar jaar mensen die effectief een CNC machine met een Heidenhain TNC 640 bedienen. Binnenkort zal daar dus onze nieuwe TNC 7 gebruikt worden! (om dan weet ik veel, bijvoorbeeld onze soldaten hun machinegeweren mee te maken).

Enfin. Genoeg gestoef daarover!

Ik ben (dus) de laatste tijd geïnteresseerd geraakt in het wereldje van metaalbewerking. Toen ik een jonge gast van zo’n 15 – 16 was, was mijn grootvader een draaibank metaalbewerker (bij AGFA-gevaert). Die man was altijd trots om mij voortdurend uitleg te geven daarover.

Ik heb ook op school tijdens mijn jaren electromechanica een paar toetsen mogen of moeten doen met een eenvoudige manuele draaibank.

Dat was eigenlijk wel interessant. Maar computers, die waren toen ook heel erg interessant!

Vandaag komt het voor mij samen.

Maar ik moet zeggen. Nee echt. De echte ‘hackers‘ (het aanpassen van een systeem opdat het meer doet dan dat waar het voor ontworpen is) zitten nog veel meer in de machining wereld dan in de of onze software wereld. Hoewel wij er ook wel een stel hebben rondlopen.

Jullie (of wij) andere sofware ontwikkelaars hebben er vaak geen idee van hoe enorm uitgebreid die andere wereld is. Zowel in hout als in metaal. Het loopt daar de spuigaten uit van de hackers.

Ik wil maar zeggen, vooral aan de jonge kuikens: leg uw interesses breed. Ga heel erg ver. Het is allemaal zo ontzettend interessant.

En vooral: het zit in de combinatie van software én iets anders. Dat kan security zijn. Maar dus ook machining. Of medisch (imaging, enzo)? Een combinatie van alles. Ik sprak met mensen die tools maken voor CNC machines die zaken voor chirurgen produceren.

Enkel Python code kloppen is niet de essentie van onze passie. Je schrijft die Python code opdat het samenwerkt met of voor iets anders. Dat iets anders moet je dus ook kennen of willen kennen.

Zeit bleibt nicht stehen

Het ontbreekt ons in het Westen aan analysten die kunnen bewegen in hun mening.

Een groot probleem is dat om het even wie die iets zegt, onmiddellijk vastegepint is.

Zo’n persoon kan nooit nog een andere richting uitgaan.

We zijn nu aangekomen in een militair conflict met Rusland. Onze analysten moeten terug kunnen bewegen zoals de wind waait. Want die waait heel de tijd.

Nieuwe inzichten zijn eigenlijk belangrijker dan al onze oude onzin.

We moeten niet zomaar mensen cancelen. We moeten terug toelaten dat analysten fouten maakten, fouten maken en zich dus (daarom) willen aanpassen.

Ik vraag ook ondubbelzinnig dat Duitsland opstaat, en haar leger volledig brengt waar het hoort: de grootste macht van Europa. De Wereld Oorlogen zijn voorbij en wat gebeurd is is gebeurd. We hebben Duitsland nodig om ons te beschermen. We moeten daar aan bijdragen.

Zeit bleibt nicht stehen.

Zeit

De huidige tijd wordt denk ik het best omschreven door Rammstein’s Zeit.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is voor het Westen eigenlijk volledig verloren. Rusland zal bijna zeker een groot deel van Oekraïne innemen.

Massa’s mannen in Oekraïne sterven momenteel. Ongeveer zo’n 20 000 mensen per maand. Dat waren er zo’n 650 vandaag.

Dit komt overeen met wat DPA, Weeb Union, History Legends en Military Summary zeggen.

Ik ben er al langer uit dat de Westerse propaganda (ja sorry jongens, het is nu echt wel propaganda hoor) kei hard liegt. En dat de bovenstaanden een veel beter en klaar beeld geven van de werkelijkheid.

Die werkelijkheid is bitterhard. Namelijk dat Rusland dit aan het winnen is. Geen beetje. Maar ernstig en echt.

Extreem veel mensen uit Oekraïne zijn aan het sterven. Iedere dag.

Er zijn ook geen gewonnen gebieden. Men kan ze nauwelijks vinden op een map als ze er zijn. En als ze al niet terug ingenomen zijn door Rusland.

Zeit, bitte bleib stehen, bleib stehen. Zeit, das soll immer so weitergehen.

Rammstein, song Zeit

De werkelijkheid is dat Rusland vanaf nu gebieden zal gaan innemen. De tijd zal dus niet blijven staan. Laat staan stilstaan.

Dat is hard en dit zijn harde woorden. Het zijn harde tijden.

Het Westen zal dit verliezen.

Wat U daar ook van vindt.

Valse beschuldigingen

Iedere keer Jonathan Holslag weer eens heeft mogen factureren aan de VRT omdat ze hem opdraven bij De Afspraak of Terzake vraag ik me af: met welke kennis van zaken spreekt deze man eigenlijk?

Bijna iedere uitspraak van hem is een ideologisch pro NAVO, pro VS, anti China en (uiteraard) anti Rusland. De volstrekte Atlanticist.

Ik kan helemaal volgen wanneer we Frank Creyelman veroordelen voor het hand- en spandiensten te leveren voor Chinese inlichtingendiensten.

Maar waar het ineens vandaan komt dat we dat feit ook moeten koppelen aan wat Yves Leterme doet, ontgaat mij volledig.

Als we Yves van iets moeten beschuldigen, is het dat hij de scheiding der machten niet respecteerde door de Fortis-rechter te beïnvloeden. Dat heeft dan ook gepaste gevolgen gehad.

Maar spionage voor China?

Ik vind het eigenlijk de titel professor bij de VUB onwaardig om zulke valse beschuldigingen te uiten, gewoon om wat centen te kunnen factureren bij de VRT.

Beste heer Holslag. Heb jij eigenlijk iets te zeggen wat wel op feiten is gebaseerd? Heb jij bewijzen?

Ik verwacht dat van iemand die zich professor mag noemen. En ik verwacht ook het ontslag wanneer zo iemand met zo’n titel niet voldoet aan die verwachting.

M.a.w. beste professor Holslag: bewijs dat Leterme een Chinese spion is. Of neem ontslag. Valse beschuldigingen zijn trouwens strafbaar onder de noemer Laster en Eerroof.

Willen we wel professors die zich schuldig maken aan strafbare feiten?

August is no more

Today my rooster August(us) was not standing well on its legs. Because it’s getting winter and more importantly because my woman is pregnant I decided that this time we wouldn’t try to save the animal ..

Last time one of our chickens (Livia, our white chicken) fell ill we took it inside (somewhere in the basement where the temperature is constant) to save it from the other chickens (who were also picking on her – because that’s what healthy chickens do to a sick one) and give it the yolk of the other chickens’ eggs for extra strength.

It was a mess all the time. Outside the chickens take care of themselves. But petting it inside of the house you kinda have to do all that for the chicken. Chickens shit a lot. The outcome isn’t very hygienic. I was not planning to go through this ordeal with our rooster August.

Anyway. I had already bought a restraining cone for chicken slaughter a few months ago. A sharp knife I had in the kitchen. August was very relax and not very defensive because well, he was feeling sick and all that. It was not hard to put him head first in the cone. I also petted him and calmed him before all this.

That’s all very bad news. But the good news is that this new year’s eve we will be doing Coq au vin!

Afterwards in warm water we plucked the feathers, then opened up the body and took the intestines out (carefully not cutting open the gallblatter and urineblatter to make sure we don’t spoil any meat).

Meanwhile Livia, Julia and the newest of the flock Gwendolyn (that name because she’s a Aarschot’s breed of chicken – I always use political figures for chicken’s names) are still alive and happily laying eggs for us.

It’s ~ decided that Julia must go too. Because our new year’s eve family gathering will count five attendants and we need enough chickenmeat. Plus, the nice people of Hagelandsneerhof organize the Neerhofdieren show every year around the end of Januari at O-Green in Rillaar. I plan to start with a new flock of chickens and buy a new entire group there.

Poor chickens.

They had a good life. I don’t know yet what I’ll do with Gwendolyn and Livia. Especially Livia is very special: she’s always the first to arrive when we bring food. Fiercely fighting for it with Gwendolyn.

Poor August. He was so strong and defensive for his chickens. He cut me several times during one of his attacks (before I learned how to tame him).

But I couldn’t let him be in agony of sickness.

Shoe repair shop

With my Youtube addiction I learned from channels where they rebuild cars, how to renovate your car’s leather seats.

From there I started wondering: can’t I do this with shoes too?

I’m a big fan of Mephisto shoes. Each time I wore them down, I bought a new pair and I kept the old ones for getting the eggs from my chickens and other dirty gardening things.

Any other kind of shoes I owned really didn’t last long but no matter what I did, the Mephisto shoes simply wouldn’t break.

Then from what I learned I used a heat gun to get most of the wrinkles out of the leather. Put a cloth tightly inside the shoe so that it is shaped right in the front. Don’t use your hands for that: you’ll get burned.

Then with a leather repear kit I repainted them.

Then I applied beeswax on the leather. You let the beeswax melt into the pores of the leather by heating it a little bit with the heat gun.

My old Mephisto pairs look almost as good as my new pairs.

Incredible. I have too many pairs of shoes now.

I don’t have pictures from before. But you can trust me that these shoes had basically no more color at all.

You can see that while I was getting the wrinkles out of the leather, I burned the laces with my heat gun accidentally. Guess I’ll need to buy new laces now. The shoe had a lot of wrinkles where it typically bends.

The leather repair kit came with different colors, so I used four different colors on the shoe (as I remembered the original shoe came with different colors there too).

To apply the leather repair paint is about the same as applying shoe polish. It just stays on permanently. Afterwards beeswax. And you’re done.

ps. I wouldn’t try the heat gun trick on shoes of which you are not sure that all of its areas are real leather. Look at my laces: it melts stuff. Heat tends to do that. Ehm, it’s probably a good idea to remove the laces too.

ps. I recommend to tryout on old shoes first.

FWD: Maak een keuze

Allez, ik heb me weer eens druk gemaakt. Deze keer is mijn burgemeester Gwendolyn Rutten mijn slachtoffer:

Dag mevrouw Rutten,

Als iemand uit Rillaar hebben we elkaar al eens gesproken in Het Gemeentehuis. Dat ging geloof ik toen over de opvang die Scherpenheuvel al heel vroeg organiseerde voor Oekraïense vluchtelingen.

We zijn weer een jaartje verder en ik vraag me als zelfstandige (en liberaal) af wat uw partij toch aan het doen is? De partij blijkt vooral met zichzelf en dus niet met ons bezig te zijn. Dat is eigenlijk ook al jaren zo.

Wij zelfstandigen begrijpen best wel dat een partij soms eens nood heeft aan bezinning. Maar nu is het erover. Los erover.

De OpenVLD is nu bijna communistisch met zichzelf bezig. Ze vindt eigenlijk ook dat wij zelfstandige vlamingen dat ook maar moeten begrijpen ook. Dat een partij voor zelfstandigen zich voor jaren aan een stuk uitsluitend moet bezighouden met zichzelf in plaats van met de mensen waarvan de partij hoopt dat ze hun stem zullen uitbrengen voor die partij.

Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is het een redelijk zielige vertoning aan het worden.

Er ligt toch veel werk voor een liberale partij op de plank? Misschien ben ik te dom of zo hiervoor? Maar stond dit niet vandaag in De Tijd? “Faillissementen breken alle records in Vlaanderen“. Ah nee, sorry. Dat was gisteren. Dus misschien daarom dat OpenVLD vandaag toch maar beter bezig is met zichzelf? Dat zal vast wel belangrijker zijn! Misschien moet ik ook niet zo speciaal willen zijn en niet De Tijd lezen maar wel X of Twitter?

Zou het niet beter zijn dat U de OpenVLD achterwegen laat en gewoon zelfstandig gaat of dat U een nieuwe partij opricht?

Want dit kan echt niet langer zo.

Waar moeten wij zelfstandige liberalen nog op stemmen? Toch niet op de zielige OpenVLD? Wij gaan toch niet op een bende ruziemakers stemmen?

Ik verwacht ook veel meer van U als burgemeester dan een hoopje geruzie zoals wat we live meemaken in de Vlaamse media over uw partij. Ik verwacht bijvoorbeeld dat U als liberale burgemeester ervoor zorgt dat onze Aarschotse zelfstandigen zoals onze Horeca door deze crisisperiode kunnen geraken. Ik weet nog goed dat ik de eigenaares van De Kiezel heb zien huilen tijdens COVID19 omdat ze haar werknemers niet in dienst kon houden. Het lijkt nu terug beter te gaan. Zorgt U voor hun continuïteit in onze gemeente?

Dat is namelijk waarom ik op U stemde. Zodat wanneer ik terugkom van mijn klant, ik (soms ook met mijn klant) eens goed bij hen kan gaan eten.

Met vriendelijke groeten,

Philip Van Hoof

Zaakvoerder Codeminded BV.

Verstandige mensen

Verstandige mens waar ik toen ik jong was naar opkeek bevestigt wat ik al langer denk: Woke is een gevaarlijke cult. En hoewel ik Jordan Peterson’s uitleg op veel vlakken waardeer, zoals dat ik zijn speeches later zal kunnen gebruiken om mijn eigen kleine uit te leggen dat hij zijn kamer moet opruimen, ben ik het met Dawkins ook eens dat we woke niet moeten inruilen met de kerk om er van af te geraken. Misschien moeten we in plaats daarvan onze eigen propagandamachine maar eens wat intomen en de Westerse media duidelijk maken zich niet altijd zo extreem met iedere belachelijke hype mee te laten slepen.

The First Turning and the End of Woke

Ik zag net The First Turning and the End of Woke en  hoewel ik zelf iemand ben die eerst bewijzen en cijfers wil zien, erken ik dat de sociologie met moeilijkheden zit: het is niet zo gemakkelijk als bv. in de fysica om die cijfers te bekomen. Net zoals de psychologie. Ik erken dat de psychologie het niet gemakkelijk heeft.

Maar de psychologie erkent dat te weinig. Veel psychologen willen vooral middeltjes verkopen en veel geld verdienen. Dat is een aandoening (het zou goed zijn moesten psychologen Ethica van Spinoza lezen) waar de sociologie minder mee kampt. Ik neem de psychologie al maar minder serieus: zij willen geld verdienen aan de onwetendheid van de gewone mensen (dus hun patiënten – ik link niet zomaar wat). Ik maak uitzonderingen: ik denk dat Dirk De Wachter een uitstekend psycholoog / psychiater is. Dat wil niet zeggen dat (ik denk dat) andere psychologen van even goede wil zijn. Psychologie hoort over de patiënt te gaan. Niet over geld. Het zal nog lang duren eer dat terug zo is.

In tegenstelling tot de psychologie, die deze dagen ideologisch losgeslagen blijkt te zijn met bijvoorbeeld genderideologie (want er zijn middeltjes zoals hormoonbehandelingen te verkopen), lijkt mij de socioloog in ‘The First Turning and the End of Woke’ toch een betere benadering van een werkelijkheid te hebben. Ik denk dat vooral psychologen eens achter de oren mogen krabben. Want het gaat van kwaad naar erger.

Ik ben geen expert want ik nuttig mijn expertise en vooral mijn passietijd al in het vak van programmeren. Dus neem mijn mening met een vat zout.

Ik ben blij dat ik geen kind gekregen heb de afgelopen twintig jaar: wat ik heb gezien is walgelijk. De huidige generatie jong volwassenen werd en is extreem overbeschermd; ze heeft geen idee van hoe zelf te leven en ze faalt daar dan ook in.

Met de fietshelm op rijden ze de afgrond in. Ze denkt dat die fietshelm hen zal redden. Ze had beter leren leven, zodat ze de afgrond niet zou ingefiets zijn. Maar het leven was te gevaarlijk voor hun overbeschermende ouders en vooral henzelf om hen dat aan te mogen leren. Dus: helmpje op, tablet aan, een veilig spelletje spelen en zwijgen: dat is de wijze van het oppervlakkige opvoeden en het opgevoed worden geweest de afgelopen jaren.

Die opvoendende ouders en henzelf willen en wilden ook altijd maar meer regels. Meer fietshelmen. Regels voor alles. Inclusief wetten voor voornaamwoorden. Iets wat totaal absurd was nog geen tien jaar eerder. Leren leven doen ze vooral niet. Het oppervlakkige slachtoffer zijn, dat wel. Ze willen regels. Meer regels. Voor anderen. Zodat ze zelf veilig zijn. Zodat ze slachtoffer kunnen blijven. Ze zijn geen echt slachtoffer. Maar hun  oppervlakkige ideologie laat hen het toe om dat toch te zijn.

We leven daardoor nu in de meest debiele vorm van samenleving denkbaar: Een kus van een voetbalcoach die blij was omwille van een overwinning, is nu volledig gecriminaliseerd. Ik heb hier geen enkel begrip voor. Ik haat het. Ik haat niet de kus. Ik haat de samenleving die dit criminaliseert. Ik hoop oprecht dat dit verdwijnt. Het spijt me voor mijn mening (het spijt me helemaal niet), maar die man deed niets verkeerd. Die was blij en die kuste daarom een speelster. Dat is alles.

De huidige generatie van jongvolwassenen die geïndoctrineerd werd om het opervlakkige slachtofferschap na te streven heeft nooit de kans gekregen om te leren leven.

Mede omwille van deze generatie heb ik gewacht met een kind te verwekken. Dit jaar is het zo ver en is mijn vriendin zwanger. Ik kon ook niet langer wachten want ik zou anders te oud worden wanneer die kleine het huis verlaat. Maar het zat echt in mijn hoofd: ik wilde geen kind omdat de samenleving volledig idioot geworden was.

Kan de huidige generatie jongvolwassenen opschuiven? Zodat mijn kind zeker niet in hun leefwereld hoeft te vertoeven.

Ikzelf groeide op in de jaren tachtig en dat was in veel opzichten een veel betere tijd. Voor zowel meisjes als voor jongens. Voor iedereen. Wat we nu meemaken is degressief. Ik ‘klaag’ vandaag wel eens tegen mijn ouders hoe gevaarlijk onze opvoeding wel niet was; maar eigenlijk ben ik ze daar dankbaar voor: ik mocht van hen leren te leven. Ik leerde te overleven. Zij waren er heus wanneer het fout ging. Maar het ging niet vaak fout. Daarom ben ik nu een bekwaam en gezond volwassen individu. Met een vinger die toch wel bleek gebroken te zijn want die duim staat nu een beetje scheef. Maarja. Dat is echt waar niet zo erg.

Ik leerde turnen (en werd daar zelfs goed in) en skateboarden (en werd daar zelfs goed in, en ik brak er mijn duim). Wij groeven ondergrondse tunnels (ja, echt) en wij maakte meerdere boomhutten. Wij gingen koeien omver werpen en toen kwam de boer met zijn traktor achter ons aan. Wij gingen letterlijk wekelijks belleke-trek doen. Op het einde van onze (bijna vaste) toer gingen wij altijd bij een rijkswachter: die kwam dan achter ons aangelopen. Den traagste werd dan gepakt en diene flik ging dan eens babbelen met de ouders om dat kind terug thuis te brengen. Wij vonden het spannend om niet den traagste te zijn. Het was vast ook een goede loopoefening voor de rijkswachter: hoeveel criminelen heeft die wel niet gepakt omdat wij hem wekelijks in vorm hielden?!

De wereld was voor ons gevaarlijk en uitdagend. Leuk. Venieuwend. Leerzaam. We vielen heel de tijd en we kropen altijd weer recht. Niet af en toe maar iedere paar dagen hadden wij wel blauwe plekken en soms een gebroken been of arm. Maar, is dat dan zo erg?

Beste huidige generatie jongvolwassenen: Maak plaats voor meer samenhorigheidsgevoel i.p.v. jullie individualisme. Maak plaats voor vrijheid en ja ook voor meer gevaar. Gevaar dat toch wel opgevangen wordt omdat alle volwassenen samen een beetje meekijken.

Laat ons doen.

Laat ons onszelf leren leven.

ps. Bij de echo zagen we in de buik van mijn vrouwke dat het kindje erg veel bewoog. De echoscopist zei zelfs dat dat haar job wat moeilijker maakt. Maar heel erg vonden we dat niet. Spontaan zei ik tegen de echoscopist en tegen mijn vrouwke: dat wordt een skateboarder.

Zolang het in mijn handen is, zal die kleine stapsgewijs blootgesteld worden aan het gevaar van de wereld. Ik zal er zijn om haar of hem te redden en helpen wanneer nodig.

Battle casualties

Waterloo:

The combined number of men killed or wounded reached nearly 50,000, with close to 25,000 casualties on the French side and approximately 23,000 for the Allied army.

Bakhmut:

Western estimate: 60,000+ casualties (20,000+ killed) Per Ukraine: 100,000+ killed or wounded (20,000–30,000 killed)

Ter land, ter zee en in de lucht

Het dondert ten huize de voorzitster van de lokale Chiro van België. Haar voorgangster zat in de put toen hij voor een paar Euros de zeepkisten van de organisatie verkochte aan Flurk. Flurk heeft een zaak in schroot.

Flurk heeft nu aan de huisfabrikant van de Chiro van België die zeepkisten voor tien keer meer verkocht.

Over een paar maanden is het weer internationale zeepkistenrace aan het front. Flurk is na de race van plan daar nog meer schroot op te kopen.

“Op papier is alles schroot”, reageerde Flurk aan onze redactie. “Met wa Cola kunde de roest verwijderen. Daarna bolt da trug ze!” Zei Flurk nog.

Misschien moet ik maar eens solliciteren bij De Rechtzetting? De werkelijkheid wordt steeds onnauwkeuriger.

Wereld Oorlog 3 scenarios

Beste Belgische militaire planner die planet.grep leest louter voor het plezier. Hier zijn de mogelijke scenarios voor uw Wereld Oorlog 3.

Allereerst, den component Belgischen landmacht:

  • De nek van het volledige Belgische leger is gebroken want het batalion dat U had gestationeerd in Oekraïne en dat onder uw commando was, werd verdampt door een nucleaire detonatie. Het Belgische leger heeft in het totaal zo’n vier strijdende batalions. Samen met alle éénheden van zo’n vier a vijf landen is één Belgisch batalion volledig verdwenen. Hun metalen tags zijn samen met hun lichamen verdampt in een nucleaire explosie. Er zijn nu nog drie batalions in het Belgische leger over. Twee zijn gestationeerd in België en één in het buitenland.
  • De twee batalions die nog over zijn in eigen land weigeren hun dienst nadat het eerste Batalion volledig verdampt en verdwenen is. Hoe ga jij als militaire planner hen toch overtuigen naar het front te gaan?
  • Het batalion in het buitenland deserteert massaal en van de 1000tal legeréénheden zijn er nog welgeteld 15 over die fanatiek genoeg zijn om uw commando toch te blijven uitvoeren.

Den component Belgischen luchtmacht:

  • Onze land’s-eigen patriotistische Belgische F-16 piloten zijn onder de indruk nadat een conventioneel bombardement op Kleine Brogel is gebeurd
  • Hun landingsbaan werd volledig vernield maar de N74 is zoals we weten geschikt gemaakt voor straaljagers om op te stijgen.
    • Beste Belgische leger. Ik moet ongeveer één maal per week op die weg tot in Eindhoven geraken. Kunnen jullie niet te veel in onze weg zitten? De show is leuk en zo. Maar het was handiger wanneer jullie dat in de lucht deden. Zolang Eindhoven en Veldhoven de aanval op Volkel overleven, moeten wij daar zijn. Als Rusland en China een paar ASML machines van Veldhoven krijgen dan zullen ze dat daar vast niet bombarderen.
  • Gelukkig heeft de vijand geen nucleaire wapens op België gebruikt. Maar op RT staat er vandaag een nieuwsartikel dat de Russische president dreigt om Kleine Brogel en de gehele N74 nucleair te bombarderen indien om het even welke F-16 of gelijk welk militair vliegtuig vanaf de militaire luchthaven of in de buurt van opstijgt.
  • Volkel is overigens wel reeds nucleair gebombardeerd. Want in tegenstelling tot de Belgische militaire incompetentie schatte Rusland Nederland als competent in. Dus daarom is de Nederlandse luchtcomponent alvast volledig uitgeschakeld.

Den Amerikaan eist dat we van alles en nog wat doen. Maar ons gans Belgischen leger is letterlijk op de vlucht geslagen.

  • Zoals te verwachten (en zoals in Oekraïne vandaag) doet den Amerikaan ook helemaal niks om ons te helpen. Dus dat was dat dan.

Tot dus ver uw (realistische) carriere als Belgisch militaire planner in een Wereld Oorlog 3 scenario.

Dé show is afgelopen de klus is hier geklaard. En weet ge wat den commendant tegen de soldaat (die nog leefde) zei: Ge moogt naar huis gaan, vaarwel goodbye (als ge nog leeft). Toch bedankt voor het leven, in deze brouwerij. Ga maar naar huis. En tot in den draai. (dat is als ge geluk hebt, en nog leeft)

ps. Hoewel het allemaal grappig klinkt, is het scenario heel erg realitisch. Men heeft hier toch een antwoord op? Want ik denk het eerlijk gezegd niet.

ps. Enkelen van jullie zullen denken: het Belgische leger is toch niet zo incompetent? Maar dan moet ik U het verhaal van Fort Ében-Émael vertellen. Waar enkele Duitse zweefvliegers de gehele Belgische defensie wisten te omzeilen, en zo’n 800 Belgische soldaten in hun ondergrondse tunnels vasthielden tot ze zichzelf overgaven (de incompetentie van het Belgische leger was veel erger dan je op dit moment denkt dat maar mogelijk is – kinderen jonger dan twaalf jaar hadden het beter kunnen beveiligen)

Het commando van het Belgisch leger is al zo’n eeuw niet veel beter dan de huidige leiding van de Chiro. Ik denk zelf dat de Chiroleiding beter is.

De counteroffensive

Men beweert vandaag de dag wel eens dat de Westerse wereld het beu aan het geraken is dat Oekraïne geen vooruitgang maakt in hun zogenaamde ‘counteroffensive’ (die wij militair op allerhande manieren steunen).

Maar toen we de planning begonnen om Oekraïne aan te zetten om lid te worden van NAVO, wisten we dat dit tot oorlog met Rusland zou leiden: dat is namelijk wat Rusland ons meermaals letterlijk heeft gezegd. Tal van Ruslandkenners zeggen dit nu eindelijk in onze Westerse media. Dat werd ook wel eens tijd. Men had dat beter gedaan al ergens in 2007 of 2008. Dat wisten we toen immers ook al. We wisten dat zelfs al decennia eerder.

We wisten dat die oorlog, in dat geval, in de achtertuin van Rusland zou zijn. We wisten ook hoe laf we zelf zouden zijn want we hadden het al eens meegemaakt tijdens het korte conflict tussen Rusland en Georgië. Het gehele Westen piste toen in haar broek en heeft letterlijk niets gedaan: Het was overal op onze TV hoe een Russische straaljager een Amerikaanse drone uit de lucht haalde. We deden daar totaal niets tegen. De Russische tanks reden Georgië binnen; daar hebben we ook totaal niets tegen gedaan. We pisten in ons broek. De broek stonk maanden later nog naar de angsturine. Vooral de broek van onze Westerse soldaten en hun legers: hadden zij even geluk zeg, dat ze niet tegen Rusland moesten gaan strijden. Dat had hun verzekerde dood geweest.

M.a.w. we wisten dat we laf zouden zijn. Dat was al eens bewezen. We waren al eens laf geweest. We weten dat we laf zijn, en zullen blijven. We wisten dat een conflict met Rusland in haar eigen achtertuin niet iets is waar we ons echt voor zouden inzetten. We zetten ons (gelukkig) niet echt in. Behalve dan dat we wat oud Westers afgeschreven oorlogsmateriaal opsturen.

Dat is maar goed ook: moesten we Westerse soldaten aan de grens met Rusland plaatsen, of bv. piloten: dan zullen die absoluut zeker en gegarandeerd vernietigd worden met Rusland’s nucleaire wapens. Dit zou vrijwel zeker Wereld Oorlog 3 starten. Met miljoenen slachtoffers als gevolg. Vooral de vaders en partners van de vrouwen en kinderen die een soldaat in het gezin hebben. Zij eerst.

Rusland heeft ook al aangekondigd dat Rheinmetall’s aangekondige fabriek in Oekraïne om de Duitse Leopards te herstellen, een target zal zijn. En zal vernietigd worden. Ga er maar van uit dat dat ook zo zal gebeuren. Meermaals. Opnieuw en opnieuw. Desnoods ook met nucleaire wapens (ik zeg dit er maar bij omdat nog steeds veel mensen niet door hebben hoe serieus dit voor Rusland is: het is zo serieus als dat).

Dus eigenlijk begrijp ik de schrik wel. Je wil dat helemaal niet riskeren tenzij het absoluut echt nodig is.

Rusland zal in dat geval, zonder aarzelen, alle gestationeerde Westerse soldaten letterlijk verdampen met enkele honderden nucleaire detonaties. Net zoals wij dat zouden doen indien zij Russische soldaten zouden stationeren aan onze Westerse grenzen. In geen enkel geval zullen beide kampen dat toelaten.

Dus waarom net waren we aan het dreigen tegen Rusland dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO? We doen dat namelijk al sinds 2008 of zelfs eerder.

Was dit absoluut echt nodig?

We kunnen het helemaal niet waarmaken. Dat is totaal onmogelijk. Ook niet wanneer alle Instagrammers en TikTokkers gezamelijk HO roepen. Zelfs niet wanneer ze met miljoenen zijn. En zelfs niet wanneer onze gehele Westerse propaganda-machine hen vraagt om ‘HO’ te roepen. Zelfs niet wanneer ons totale Westerse oorlogsapparaat dat wil. Zelfs niet wanneer onze propaganda-mensen dat willen. Zelfs niet wanner onze leiders en onze elite dat willen.

Het kan eenvoudigweg niet. Helemaal niet. Totaal niet. Echt niet.

We wisten dat ook. We weten dat ook. Dus waarom slachtofferen we Oekraïne hiervoor?

Het spijt me, maar ik begrijp het niet.

ps. Hetzelfde zal gelden voor China en Taiwan. Maar dat zien we later weer wel zeker? Ook dat conflict zal de Westerse wereld verliezen. Omwille van dezelfde reden: de aanvoerlijn is voor China veel korter dan die voor de Westerse wereld (het is China’s achtertuin). Bovendien zal tegen dan onze invloed wereldwijd nihil zijn geworden. De dedollarizatie bijvoorbeeld is al volop bezig.

Dit gaat nl. dieper dan wat Vietnam was: de rest van de wereld is ons grondig beu. Als we niet willen luisteren, zullen we het voelen.

ps. Men kan aantonen dat ook Vietnam verloren werd door de VS omdat de aanvoerlijn langer was dan die was voor China en Rusland die Noord-Vietnam steunden.

ps. Ik denk ook aan onze soldaten. Moeten die massaal sneuvelen gewoon omdat wij een bende idioten zijn die niet meer kunnen nadenken over de geostrategische gevolgen van onze waanzin?

ps. Moralistisch doen is helaas naast de kwestie praten: het moraal of wie er gelijk heeft of zou moeten hebben doet er niet meer toe. Het gaat over geostrategie en militaire macht. Berg uw moralisme dus maar op. Het is irrelevant. Want militaire macht. Het geweer en de kogel legt het zwijgen op aan de moraliteit. Nadien wordt die toch herschreven..