Tegoeden? Betalen graag.

Wij houden met Euroclear zo’n 260 miljard euro aan Russische geblokkeerde tegoeden vast.

Moesten wij die gebruiken dan houdt dat in dat ons land de komende honderd en meer jaar internationaal gezien zal worden als een dief.

Tegelijkertijd spenderen wij slechts zo’n procent van onze GDP aan defensie. Dat is niet goed. Maar ja. Misschien indien de VS zo erg graag wil dat we die Russische tegoeden voor hun politieke pleziertjes gebruiken, dat ze deze ‘gunsten’ als Belgische defensie-uitgaven kunnen zien?

Bovendien horen er een aantal garanties te zijn t.o.v. de represailles die Rusland zal uitwerken tegen België wanneer Euroclear de tegoeden herinvesteert (dit wil voor Rusland zeggen: steelt).

Waar zijn die garanties? Welke zijn ze? Over hoeveel geld gaat het? Is het extreem veel? Want dat moet. Is het walgelijk extreem veel? Want dat moet.

Die garanties, gaan die over meer dan honderd jaar? Want dat moet.

Het is allemaal wel gemakkelijk en zo om een en ander te willen. Maar wat staat daar tegenover?

Dit

Sorry, maar een bedrijf schandelijk de dieperik injagen is onwettelijk. Punt. Daar mag, nee moet, een gepaste straf tegenover staan.

Kurt Meers – opinie stuk

Ik vraag me ook af waarom journalisten die Vansteenbrugge uitnodigen niet ingaan op zijn totaal foute definities:

Laster is iemand kwaadwillig iets verwijten zodat dit deze persoon blootstelt aan publieke verachting, zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren, terwijl de wet het leveren van het bewijs veronderstelt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer je in het openbaar beschuldigd wordt van pedofilie, terwijl hier absoluut geen bewijs van voorhanden is.

Eerroof is iemand kwaadwillig iets verwijten zodat de eer van die persoon wordt aangetast of hij/zij wordt blootgesteld aan publieke verachting, zonder dat het bewijs hiervan wettelijk gezien geleverd kan of mag worden. Iemand wordt bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te leveren omdat de zaak verjaard is.

Advo-Recht

M.a.w. Laster en eerroof heeft totaal niets te maken met wat Vansteenbrugge daarover beweert: iets over dat je mening de democratie niet in gevaar mag brengen, wat er totaal niets mee te maken heeft – en wat trouwens wel toegelaten is als meningsuiting. Bijvoorbeeld Sharia4Belgium mocht haar mening uiten. Daar werden ze niet voor bestraft. Wel voor het rondselen van terroristen.

Ik heb zelden zo’n slechte advocaat gezien. Het is een populist die slecht theater speelt en ook de meest dwaze strategie adviseert voor zijn cliënt (waardoor die nu een gevangenisstraf i.p.v. een werkstraf oploopt). Maarja. Dat was duidelijk onderdeel van het theater om zo de publieke opinie te kunnen bespelen met: het is zo’n zware straf! Eigen keuze. Eigen schuld.

Laten we de definitie van Laster even vergelijken met wat er hier gebeurd is: het aan de schandpaal nagelen van de eigenaars van een restaurant die totaal niets met de zaak te maken hebben. Dat is letterlijk en exact hetzelfde als het blootstellen aan publieke verachting zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren.

Dat valt niet onder de noemer vrijheid van meningsuiting. Wel onder de noemer misdaad.

Er wordt ook schadevergoeding met straf vergeleken. Wat totaal onjuist is. Een schadevergoeding is geen straf. Het is de vergoeding voor schade die jij anderen hebt aangedaan. Dat is geen straf. Die vergoeding kan trouwens nog oplopen (dus meer dan de 20000 Euro worden) aangezien er een expert is aangesteld die de werkelijke schade nu zal begroten.

Ik denk eerlijk gezegd dat dat restaurant in Antwerpen veel meer dan 20000 Euro schade heeft opgelopen. Dat moet allemaal en volledig vergoed worden. Hoe hoog dat bedrag ook is.

Die schadevergoeding vergelijken met de schadevergoeding die betaald moest worden aan de ouders van een student die gestorven is tijdens een studentendoop: a) die zaken hebben totaal niets met elkaar te maken en het is b) lijkenpikkenrij. Er is maar weinig dat ik meer verachtelijk vind. Behalve dan politieke lijkenpikkerij. Dat is nog erger en bovendien een aanfluiting van de scheiding der machten.

Waar je voor zou kunnen pleiten in het Federaal Parlement is om de schadevergoeding voor onopzettelijke doding met schuld te verhogen. Maar daarover hoort dan eerst een behoorlijk gevoerd democratisch debat plaatst te vinden. Dat is dus niet de populistische onzin die we gewoon zijn van Sammy Mahdi.

De wet veronderstelt het leveren van het bewijs hiervoor: hij heeft de afgelopen jaren als politicus geen enkele aanzet om dat democratisch debat te voeren ondernomen.

Hij is dus een populistische lijkenpikker.

L’amour est comme l’oiseau de Twitter
On est bleu de lui, seulement pour 48 heures

StromaeCarmen

Q.E.D.

ps. Lees ook zeker de open brief van de moeder van Sanda Dia. Zij is de recuperatie van de dood van haar zoon ook volledig beu.

ADIV zoekt naar mensen

Ik merkte op het einde van een Terzake dat onze teerbeminde ADIV opzoek is naar mensen.

Ik mag hopen dat ze planet.grep lezen want ja, een deel van het soort volk dat de ADIV nodig heeft leest onze blogs. Gelukkig maar.

Nu, ik heb in 2014 al eens omschreven wat toen Miguel De Bruycker nodig had voor zijn Centrum voor Cybersecurity.

Meneer Van Strythem Michel; jij hebt precies hetzelfde nodig als Miguel toen. Toch? Je gaat die mensen dan ook op precies dezelfde manier vinden als hoe Miguel ze vond: Bescherm ons tegen afluisteren, luister zelf enkel binnen een wettelijk kader af.

Ik schreef in 2014:

Zolang de overheid haar eigen moreel compas volgt, zijn deze mensen bereid hun kunnen voor de overheid in te zetten.

Maar de wet staat boven de militair. Ze moet gevolgd worden. Ook door de inlichtingendiensten. Het is onze enige garantie op een vrije samenleving: ik wil niet werken of geholpen hebben aan een wereld waarin de burger door technologie vrijheden zoals privacy verliest.

Daartussen vond je in mijn schrijfsel een opsommig van een paar opdrachtjes die een klein beetje moeilijk zijn.

Zoals het verbergen van een Linux kernel module, wat dus een standaard Linux virus zou doen. Het exfiltreren van data over een netwerk device zonder dat het al te veel opvalt. Dat is iets wat de ADIV zal willen doen. Het ontvangen van commando’s. Dat is eigenlijk wat Back orifice ook al deed.

Ik omschreef ook dat ze moeten weten hoe een bufferoverflow fout werkt. Omdat dit een veel voorkomende programmeursfout is die tot beveiligingsproblemen leidt. M.a.w. ze moeten toch op zijn minst weten hoe ze zelf zo’n beveiligingsprobleem zouden kunnen maken. Al was het maar om hun aanvalstechnieken te kunnen voorbereiden.

Ik verwachtte ook dat ze een standaard socket-servertje kunnen opzetten. Natuurlijk. Dat is minimaal.

De gemiddelde programmeur zal dat vast allemaal niet kunnen. Maar we hebben de gemiddelde programmeur dan ook niet nodig.

Als de ADIV zich houdt aan de wet en steeds binnen de context van de wet werkt, dan zal de ADIV de besten van ons land vinden. Net zoals hoe de brandweer de beste mensen van het land weet te activeren, zal de ADIV de beste programmeurs kunnen activeren.

Maar dat is omdat het zich aan haar eigen morele compas houdt.

Doet ze dat niet, dan niet.

Met vriendelijke groeten,

Philip. Programmeur.

Battle casualties, again

A while ago I wrote a article comparing Waterloo with Bakhmut. That was in August 2023. We are in February 2024 and I predict that soon I will have to say the same about Avdiivka.

The city is about to be encircled the coming month and is in fact already ~ technically encircled (all of its supply roads are within fire range of Russians). I think that Avdiivka has already surpassed many times the death toll of Bakhmut.

The amounts of deaths are now also becoming comparable to the WWII Operation Bagration which had about 400000 German and 180000 Red Army kills.

The Soviet operation was named after the Georgian prince Pyotr Bagration (1765–1812), a general of the Imperial Russian Army during the Napoleonic Wars.

Wikipedia