Gebruik maken van verbanden tussen metadata

Ik beweerde onlangs ergens dat een systeem dat verbanden (waar, wanneer, met wie, waarom) in plaats van louter metadata (titel, datum, auteur, enz.) over content verzamelt een oplossing zou kunnen bieden voor het probleem dat gebruikers van digitale media meer en meer zullen hebben; namelijk dat ze teveel materiaal gaan verzameld hebben om er ooit nog eens iets snel genoeg in terug te vinden.

Ik denk dat verbanden meer gewicht moeten krijgen dan louter de metadata omdat het door middel van verbanden is dat wij mensen in onze hersenen informatie onthouden. Niet door middel van feiten (titel, datum, auteur, enz.) maar wel door middel van verbanden (waar, wanneer, met wie, waarom) .

Ik gaf als hypothetisch voorbeeld dat ik een video wilde vinden die ik gekeken had met Erika toen ik op vakantie was met haar en die zij als super tof had gemarkeerd.

Wat zijn de verbanden die we moeten verzamelen? Dit is een eenvoudig oefeningetje in analyse: gewoon de zelfstandige naamwoorden onderlijnen en het probleem opnieuw uitschrijven:

 • Dat ik op vakantie was toen ik hem laatst zag. Dat is een point of interest (waar)
 • Dat het een film is (wat, is een feit over mijn te vinden onderwerp en dus geen verband. Maar we nemen dit mee)
 • Met wie ik de film gekeken heb en wanneer (met wie, wanneer)
 • Dat Erika, met wie ik de film gekeken heb, de film super tof vond (waarom)

Dus laat ik deze use-case eens in RDF gieten en oplossen met SPARQL. Dit moeten we verzamelen. Ik schrijf het in pseudo TTL. Bedenk er even bij dat deze ontology helemaal bestaat:

<erika> a Person ; name "Erika" .
<vakantiePlek> a PointOfInterest ; title "De vakantieplek" .
<filmA> a Movie ; lastSeenAt <vakantiePlek> ; sharedWith <erika>; title "The movie" .
<erika> likes <filmA> .

Dit is daarna de SPARQL query:

SELECT ?m { ?v a Movie ; title ?m . ?v lastSeenAt ?p . ?p title ?pt . ?v sharedWith <erika> . <erika> likes ?v . FILTER (?pt LIKE '%vakantieplek%') }

Ik laat het als een oefening aan de lezer om dit naar de ontology Nepomuk om te zetten (volgens mij kan het deze hele use-case aan). En dan kan je dat eens op je N9 of je standaard GNOME desktop testen met de tool tracker-sparql. Wedden dat het werkt. :-)

Het grote probleem is inderdaad de data aquisitie van de verbanden. De query maken is vrij eenvoudig. De ontology vastleggen en afspreken met alle partijen al wat minder. De informatie verzamelen is dé moeilijkheid.

Oh ja. En eens verzameld, de informatie veilig bijhouden zonder dat mijn privacy geschonden wordt. Dat lijkt tegenwoordig gewoonweg onmogelijk. Helaas.

Het is in ieder geval niet nodig dat een supercomputer of zo dit centraal moet oplossen (met AI en heel de gruwelijk complexe hype zooi van vandaag).

Ieder klein toestelletje kan dit soort use-cases zelfstandig oplossen. De bovenstaande inserts en query zijn eenvoudig op te lossen. SQLite doet dit in een paar milliseconden met een gedenormalizeerd schema. Uw fancy hipster NoSQL oplossing waarschijnlijk ook.

Dat is omdat het gewicht van data aquisitie op de verbanden ligt in plaats van op de feiten.

De dierentuin: geboortebeperking versus slachten

Michel Vandenbosch versus Dirk Draulans: ben ooit zo’n 15 jaar vegetariër geweest om vandaag tevreden te zijn over dit goed voorbereid en mooi gebalanceerd debat. Mijn dank aan de redactie van Terzake.

Ik was het eens met beide heren. Daarom was dit een waardig filosofische discussie: geboortebeperking versus het aan de leeuwen voeden van overbodige dieren plus het nut en de zin van goed gerunde dierenparken. Dat nut is me duidelijk: educatie voor de dwaze mens (z’n kinders, in de hoop dat de opvolging minder dwaas zal zijn)

Hoewel ik het eens was met beide ben ik momenteel zelf meer voor het aan de leeuwen voeden van overbodige dieren dan dat ik voor geboortebeperking van wel of niet bedreigde diersoorten ben. Dat leek me, met groot respect voor Vandenbosch’s, Draulans’ standpunt te zijn. Ethisch snapte ik Vandenbosch ook: is het niet beter om aan geboortebeperking te doen teneinde het leed van een slachting te vermijden?

Ik kies voor het standpunt van Draulans omdat dit het meeste de echte wereld nabootst. Ik vind het ook zeer goed dat het dierenpark de slachting van de giraffe aan de kinderen toonde. Want dit is de werkelijkheid. Onze kinderen moeten de werkelijkheid zien. We moeten met ons verstand de werkelijkheid nabootsen. Geen eufemisme zoals het doden van een giraffe een euthanasie noemen. Laten we onze kinders opvoeden met de werkelijkheid.

Maalwarkstrodon

It’s a mythical beast that speaks in pornographic subplots and maintains direct communication with your girlfriends every wants and desires so as better to inform you on how to best please her. It has the feet of bonzi buddy, the torso of that man who uses 1 weird trick to perfect his abs, and the arms of the scientists that hate her. Most impressively, Maalwarkstrodon has a skull made from a Viagra, Levitra, Cialis, and Propecia alloy. This beast of malware belches sexy singles from former east-bloc soviet satellite states and is cloaked in the finest fashions from paris and milan, imported directly from Fujian china.

Maalwarkstrodon is incapable of offering any less than the best deals at 80% to 90% off, and will not rest until your 2 million dollar per month work-at-home career comes to fruition and the spoils of all true nigerian royalty are delivered unto those most deserving of a kings riches.

Maalwarkstrodon will also win the malware arms race.

De monarchie van’t land

Ik ben niet noodzakelijk voorstander van de of een monarchie. Maar wanneer het goed is, is het goed. De redacteurs van de VRT hebben zeker moeite gedaan een positief beeld te schetsen in Koppen. Maar zelfs moest ik moeite doen negatief te zijn, kan ik niets slechts vinden in het beeld dat men vandaag van koning Filip schetste. Ik ben tevreden dat iemand met zorg en zorgzaamheid met België en de Belgen bezig is.

nrl:maxCardinality one-to-many ontology changes

I added support for changing the nrl:maxCardinality property of an rdfs:Property from one to many. Earlier Martyn Russel reverted such an ontology change as this was a blocker for the Debian packaging by Michael Biebl.

We only support going from one to many. That’s because going from many to one would obviously imply data-loss (a string-list could work with CSV, but an int-list can’t be stored as CSV in a single-value int type – instead of trying to support nonsense I decided to just not do it at all).

More supported ontology changes can be found here.

Not sure if people care but this stuff was made while listening to Infected Mushroom.

Bescherm ons tegen afluisteren, luister zelf enkel binnen een wettelijk kader af

De overheid hoort onze burgers te beschermen tegen afluisteren, de overheid kan en mag zelf afluisteren maar kan en mag dit enkel binnen een wettelijk kader doen.

Allerlei zaken tonen aan dat overheden binnen de NAVO alliantie ons land aanvallen met digitale inbraken. Het baart me zorgen.

Technisch betekent dit voor mij dat ons land moet investeren in beveiliging van systemen. Hier hoort kennis en controle over hardware en software op diep niveau bij.

Ik hoop dat Pieter De Crem niet enkel in straaljagers maar ook in het beveiligen van ‘s lands computersystemen investeert.

Dat betekent voor mij kennis en controle op het niveau van de bootloader, de kernel en de hardware. De systemen van de overheid bevatten immers bijzonder veel gegevens van de burger. De systemen van het leger geven dan weer informatie en toegang tot apparatuur die de beveiliging en de vrede van het land garandeert.

Wat betreft de kernel moet een recruit het boek van Robert Love de dagen voor het sollicitatiegesprek doornemen. Hij of zij moet met het Internet als hulp een kernel module kunnen maken. Dat is een minimum.

Een goede technische test zou zijn om een eigen rootkit kernel module te schrijven gedurende de dagen dat het sollicitatiegesprek plaatsvindt (ja, dagen). Hierbij zouden enkele doelstellingen kunnen opgesteld worden: Bv. het verbergen van de .ko file op het filesysteem die eerder met insmod ingeladen werd, het kopiëren van alle uitgaande TCP/IP data naar een verborgen stuk hardware, en zo verder.

Dit laatste zonder veel van het geheugen van de host te verbruiken daar het verborgen stuk HW vermoedelijk trager zal zijn dan de normale netwerk interface (de eth0 t.o.v. bv. 3G). Een oplossing zou kunnen zijn te filteren gecombineerd met af en toe wat packet loss te veroorzaken door verborgen netif_stop_queue en netif_wake_queue calls op de normale netwerk interface te doen. Misschien heeft de recruit wel betere ideeën die moeilijk of niet gedetecteerd kunnen worden? Ik hoop het!

De recruit moet een manier voorzien (die niet vanzelfsprekend is) om commando’s te ontvangen (liefst eentje die moeilijk gedetecteerd kan worden). Misschien het gebruik maken van radio op zo’n manier dat het moeilijk te detecteren is? Ik ben benieuwd.

Hoe meer van dat soort doelstellingen gehaald worden, hoe geschikter de kandidaat.

Wat betreft userland moet een recruit gegeven een stuk code waar een typische bufferoverflow fout in zit die bufferoverflow herkennen. Maar gun uw recruit de tijd en een ontspannen sfeer want onder stress zien enkel de gelukzakken af en toe eens zoiets. Het reviewen van (goede) code is nl. iets dat vele jaren ervaring vraagt (slechte code is eenvoudiger, maar over de slechte code van de wereld, zoals dnsmasq, gaan de hedendaagse security problemen niet. Wel over bv. OpenSSL en Bash).

De daarop volgende vraag zou kunnen zijn om door middel van die bufferoverflow ingevoerde code uit te laten voeren. Dit mag met behulp van het Internet om alle antwoorden te vinden. Extra punten wanneer de uitgevoerde code met of zonder netcat de zaak op een TCP/IP poort available maakt.

De dienst zou bv. een socket server kunnen maken dat een bufferoverflow heeft op de buffer die meegegeven wordt met read(). Dat zou zelfs een junior C developer moeten herkennen.

Dit soort van testen zijn nodig omdat enkel zij die technisch weten (en kunnen implementeren) hoe na een inbraak zichzelf te verbergen, geschikt zijn om het land te verdedigen tegen de NSA en de GCHQ.

Ik ben er van overtuigd dat zij die dit kunnen een redelijk goed moreel compas hebben: Mensen met zo’n inzicht hebben capaciteiten. Zulke mensen hebben daardoor vaak ook een goed doordacht moreel compas. Zolang de overheid haar eigen moreel compas volgt, zijn deze mensen bereid hun kunnen voor de overheid in te zetten.

Meneer de kolonel van het leger moet wel beseffen dat de gemiddelde programmeur eigenlijk gewoon technologie wil doorgronden. Dat die technologie toevallig ook voor bommen gebruikt wordt is niet de schuld van de programmeurs. Dat de kolonel zijn communicatie-technologie vol fouten zit wil niet zeggen dat de programmeurs die deze vinden criminelen zijn. Kolonel meneer zou beter tot Thor bidden dat s’ lands programmeurs er eerder achter komen dan de echte vijand erachter komt.

Maar de wet staat boven de militair. Ze moet gevolgd worden. Ook door de inlichtingendiensten. Het is onze enige garantie op een vrije samenleving: ik wil niet werken of geholpen hebben aan een wereld waarin de burger door technologie vrijheden zoals privacy verliest.

Met vriendelijke groeten,

Philip. Programmeur.

RE: Scudraketten

Wanneer Isabel Albers iets schrijft ben ik aandachtig. Misschien ben ik verliefd? Misschien is ze een verstandige vrouw? Niettemin doe ik moeite me te ontdoen van m’n eigen grote waarheden. Één blijft overeind: wij moeten investeren in infrastructuur.

Dit creëert welvaart, distribueert efficiënt het geld en investeert in onze kinderen hun toekomst: iets wat nodig is; en waar we voor staan.

De besparingsinspanningen kunnen we beperken wat betreft investeringen in infrastructuur; we moeten ze des te meer doorvoeren wat betreft andere overheidsuitgaven.

Misschien moeten we bepaalde scudraketten lanceren? Een scudraket op de overheidsomvang zou geen slecht doen.

Een week mediastorm meemaken over hoe hard we snoeien in bepaalde overheidssectoren: laten we dat hard en ten gronde doen.

Laten we tegelijk investeren in de Belgische infrastructuur. Laten we veel investeren.

Rusland

De cultuur die heerst, leeft,  ploert en zweet op het grondgebied van Rusland zal niet verdwijnen. Zelfs niet na een nucleaire aanval tenzij die echt verschrikkelijk wreedaardig is. En dan zou ik ons verdommen dat we dat gedaan hebben zoals ik hoor te doen. Wij, Europeanen, moeten daar mee leven zoals zij met ons moeten leven.

Tracker supports volume management under a minimal environment

While Nemo Mobile OS doesn’t ship with udisks2 nor with the GLib/GIO GVfs2 modules that interact with it, we still wanted removable volume management working with the file indexer.

It means that types like GVolume and GVolumeMonitor in GLib’s GIO will fall back to GUnixVolume and GUnixVolumeMonitor using GUnixMount and GUnixMounts instead of using the more competent GVfs2 modules.

The GUnixMounts fallback uses the _PATH_MNTTAB, which generally points to /proc/mounts, to know what the mount points are.

Removable volumes usually aren’t configured in the /etc/fstab file, which would or could affect /proc/mounts, plus if you’d do it this way the UUID label can’t be known upfront (you don’t know which sdcard the user will insert). Tracker’s FS miner needs this label to uniquely identify a removable volume to know if a previously seen volume is returning.

If you look at gunixvolume.c’s g_unix_volume_get_identifier you’ll notice that it always returns NULL in case the UUID label isn’t set in the mtab file: the pure-Unix fall back implementations aren’t fit for non-typical desktop usage; it’s what udisks2 and GVfs2 normally provide for you. But we don’t have it on the Nemo Mobile OS.

The mount_add in miners/fs/tracker-storage.c luckily has an alternative that uses the mountpoint’s name (line ~592). We’ll use this facility to compensate for the lacking UUID.

Basically, we add the UUID of the device to the mountpoint’s directory name and Tracker’s existing volume management will generate a unique UUID using MD5 for each unique mountpoint directory. What follows is specific for Nemo Mobile and its systemd setup.

We added some udev rules to /etc/udev/rules.d/90-mount-sd.rules:

SUBSYSTEM=="block", KERNEL=="mmcblk1*", ACTION=="add", MODE="0660", TAG+="systemd", 
 ENV{SYSTEMD_WANTS}="mount-sd@%k.service", ENV{SYSTEMD_USER_WANTS}="tracker-miner-fs.service
 tracker-store.service"

We added /etc/systemd/system/mount-sd@.service:

[Unit]
Description=Handle sdcard
After=init-done.service dev-%i.device
BindsTo=dev-%i.device

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/mount-sd.sh add %i
ExecStop=/usr/sbin/mount-sd.sh remove %i

And we created mount-sd.sh:

if [ "$ACTION" = "add" ]; then
  eval "$(/sbin/blkid -c /dev/null -o export /dev/$2)"
  test -d $MNT/${UUID} || mkdir -p $MNT/${UUID}
  chown $DEF_UID:$DEF_GID $MNT $MNT/${UUID}
  touch $MNT/${UUID}
  mount ${DEVNAME} $MNT/${UUID} -o $MOUNT_OPTS || /bin/rmdir $MNT/${UUID}
  test -d $MNT/${UUID} && touch $MNT/${UUID}
else
  DIR=$(mount | grep -w ${DEVNAME} | cut -d \ -f 3)
  if [ -n "${DIR}" ] ; then
    umount $DIR || umount -l $DIR
  fi
fi

Now we just have to configure Tracker right:

gsettings set org.freedesktop.Tracker.Miner.Files index-removable-devices true

Let’s try that:

# Insert sdcard
[nemo@Jolla ~]$ mount | grep sdcard
/dev/mmcblk1 on /media/sdcard/F6D0-FC42 type vfat (rw,nosuid,nodev,noexec,...
[nemo@Jolla ~]$ 

[nemo@Jolla ~]$ touch /media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt
[nemo@Jolla ~]$ tracker-sparql -q "select tracker:available(?s) nfo:fileName(?s) \
   { ?s nie:url 'file:///media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt' }"
Results:
 true, test.txt

# Take out the sdcard

[nemo@Jolla ~]$ mount | grep sdcard
[nemo@Jolla ~]$ tracker-sparql -q "select tracker:available(?s) nfo:fileName(?s) \
   { ?s nie:url 'file:///media/sdcard/F6D0-FC42/test.txt' }"
Results:
 (null), test.txt
[nemo@Jolla ~]$

FOSDEM presentation about Metadata Tracker

I will be doing a presentation about Tracker at FOSDEM this year.

Metadata Tracker is now being used not only on GNOME, the N900 and N9, but is also being used on the Jolla Phone. On top a software developer for several car brands, Pelagicore, claims to be using it with custom made ontologies; SerNet told us they are integrating Tracker for use as search engine backend for Apple OS X SMB clients and last year Tracker integration with Netatalk was done by NetAFP. Other hardware companies have approached the team about integrating the software with their products. In this presentation I’d like to highlight the difficulties those companies encountered and how the project deals with them, dependencies to get a minimal system up and running cleanly, recent things the upstream team is working on and I’d like to propose some future ideas.

Link on fosdem.org

Mr. Dillon; smartphone innovation in Europe ought to be about people’s privacy

Dear Mark,

Your team and you yourself are working on the Jolla Phone. I’m sure that you guys are doing a great job and although I think you’ve been generating hype and vaporware until we can actually buy the damn thing, I entrust you with leading them.

As their leader you should, I would like to, allow them to provide us with all of the device’s source code and build environments of their projects so that we can have the exact same binaries. With exactly the same I mean that it should be possible to use MD5 checksums. I’m sure you know what that means and you and I know that your team knows how to provide geeks like me with this. I worked with some of them together during Nokia’s Harmattan and Fremantle and we both know that you can easily identify who can make this happen.

The reason why is simple: I want Europe to develop a secure phone similar to how, among other open source projects, the Linux kernel can be trusted. By peer review of the source code.

Kind regards,

A former Harmattan developer who worked on a component of the Nokia N9 that stores the vast majority of user’s privacy.

ps. I also think that you should reunite Europe’s finest software developers and secure the funds to make this workable. But that’s another discussion which I’m eager to help you with.

A use-case for SPARQL and Nepomuk

As I got contacted by two different companies last few days who both had questions about integrating Tracker into their device, I started thinking that perhaps I should illustrate what Tracker can already do today.

I’m going to make a demo for the public transportation industry in combination with contacts and places of interest. Tracker’s ontologies cross many domains, of course (this is just an example).

I agree that in principle what I’m showing here isn’t rocket science. You can do this with almost any database technology. What is interesting is that as soon as many domains start sharing the ontology and store their data in a shared way, interesting queries and use-cases are made possible.

So let’s first insert a place of interest: the Pizza Hut in Nossegem

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Weiveldlaan 259 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
    _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Pizza Hut Nossegem';
       slo:location [ a slo:GeoLocation;
         slo:latitude '50.869949'; slo:longitude '4.490477';
         slo:postalAddress _:1 ];
       slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage }"

And let’s add some busstops:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Leuvensesteenweg 544 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Sint-Martinusweg';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.87523'; slo:longitude '4.49426';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Leuvensesteenweg 550 Zaventem' ;
        nco:postalcode '1930' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Hoge-Wei';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.875988'; slo:longitude '4.498208';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PostalAddress ; nco:country 'Belgium';
        nco:streetAddress 'Guldensporenlei Turnhout' ;
        nco:postalcode '2300' .
     _:2 a slo:Landmark; nie:title 'Busstop Guldensporenlei';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325463'; slo:longitude '4.938047';
          slo:postalAddress _:1 ];
        slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport }"

Let’s now get all the busstops nearby the Pizza Hut in Nossegem:

tracker-sparql -q "
SELECT ?name ?lati ?long WHERE {
  ?p slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage;
    slo:location [ slo:latitude ?plati; slo:longitude ?plong ] .
  ?b slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-transport ;
    slo:location [ slo:latitude ?lati; slo:longitude ?long ] ;
   nie:title ?name .
  FILTER (tracker:cartesian-distance (?lati, ?plati, ?long, ?plong) < 1000)
}"
Results:
 Busstop Sint-Martinusweg, 50.87523, 4.49426
 Busstop Hoge-Wei, 50.875988, 4.498208

This of course was an example with only slo:Landmark. But that slo:location property can be placed on any nie:InformationElement. Meaning that for example a nco:PersonContact can also be involved in such a cartesian-distance query (which is of course just an example).

Let’s make an example use-case: We want contact details of friends (with publicized coordinates) who are nearby a slo:Landmark that is in a food and beverage landmark category, so that the messenger application can prepare a text message window where you’ll type that you want to get together to get lunch at the Pizza Hut.

Ok, so let’s add some nco:PersonContact to our SPARQL endpoint who are nearby the Pizza Hut:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'John Carmack';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325413'; slo:longitude '4.938037' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'john.carmack@somewhere.com'] }"
tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'Greg Kroah-Hartman';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '51.325453'; slo:longitude '4.938027' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'greg.kroah@somewhere.com'] }"

And let’s add one person who isn’t nearby the Pizza Hut in Nossegem:

tracker-sparql -uq "
INSERT { _:1 a nco:PersonContact ; nco:fullname 'Jean Pierre';
        slo:location [ a slo:GeoLocation;
          slo:latitude '50.718091'; slo:longitude '4.880134' ];
        nco:hasEmailAddress [ a nco:EmailAddress;
         nco:emailAddress 'jean.pierre@somewhere.com'] }"

And now, the query:

tracker-sparql -q "
SELECT ?name ?email ?lati ?long WHERE {
  ?p slo:belongsToCategory slo:predefined-landmark-category-food-beverage;
    slo:location [ slo:latitude ?plati; slo:longitude ?plong ] ;
   nie:title ?pname .
  ?b a nco:PersonContact;
    slo:location [ slo:latitude ?lati; slo:longitude ?long ] ;
   nco:fullname ?name ; nco:hasEmailAddress [ nco:emailAddress ?email ].
  FILTER (tracker:cartesian-distance (?lati, ?plati, ?long, ?plong) < 10000)
}"
Results:
 Greg Kroah-Hartman, greg.kroah@somewhere.com, 50.874715, 4.49158
 John Carmack, john.carmack@somewhere.com, 50.874715, 4.49154

These use-cases of course only illustrate the simplified location ontology in combination with the Nepomuk contacts ontology. There are many such domains in Nepomuk and when defining your own platform and/or a new domain on the desktop you can add (your own) ontologies. Mind that for the desktop you should preferably talk to Nepomuk first.

The strength of such a platform is also its weakness: if no information sources put their data into the SPARQL endpoint, no information sink can do queries that’ll yield meaningful results. You of course don’t have this problem in a contained environment where you define what does and what doesn’t get stored and where, like an embedded device.

A desktop like KDE or GNOME shouldn’t have this problem either, if only everybody would agree on the technology and share the ontologies. Which isn’t necessarily happening (fair point), although both KDE with Nepomuk-KDE and GNOME with Tracker share most of Nepomuk.

But indeed; if you don’t store anything in Tracker, it’s useless. That’s why Tracker comes with a file system miner and provides a framework for writing your own miners. The idea is that with time more and more applications will use Tracker, making it increasingly useful. Hopefully.

 

Bypassing Tracker’s file system miner, for example for MTP daemons

Recapping from my last blog article; I worked a bit on this concept during the weekend.

When a program is responsible for delivery of a file to the file system that program knows precisely when the rename syscall, completing the file transfer transaction, takes place.

An example of such a program is an MTP daemon. I quote from wikipedia: A main reason for using MTP rather than, for example, the USB mass-storage device class (MSC) is that the latter operates at the granularity of a mass storage device block (usually in practice, a FAT block), rather than at the logical file level.

One solution for metadata extraction for those files is to have file monitoring on the target storage directory with Tracker’s FS miner. The unfortunate thing with such a solution is that file monitoring will inevitably always trigger after the rename syscall. This means that only moments after the transfer has completed, the system can update the RDF storage. Not during and not just in time.

With this new feature I plan to allow a software like an MTP daemon to be ahead of that. For example while the file is being transferred or just in time upfront and / or just after the rename syscall depending on the use-case and how the developer plans to use the feature.

The API might still change. I plan to for example allow passing the value of tracker:available among other useful properties for which a MTP daemon might want to safely tamper with the values (edit: this is done and API in this blog article is adapted). The tracker:available property can be used to indicate to other software the availability of a file. For example while the file is being transferred you could set it to false and right after the rename you set it to true.

When you are building a device that has no other entry points for user files or documents than MTP, this feature helps you turning off Tracker’s FS miner completely. This could be ideal for certain tablets and phones.

Currently it looks like this. Branch is available here:

static void
on_finished (GObject *none, GAsyncResult *result, gpointer user_data) {
  GMainLoop *loop = user_data;
  GError *error = NULL;
  gchar *sparql = tracker_extract_get_sparql_finish (result, &error);
  if (error == NULL) {
    g_print ("%s", sparql);
    g_free (sparql);
  } else
    g_error("%s", error->message);
  g_clear_error (&error);
  g_main_loop_quit (loop);
}  

int main (int argc, char **argv) {
  const gchar *file = "/tmp/file.png";
  const gchar *dest = "file:///home/pvanhoof/Documents/Photos/photo.png"
  const gchar *graph = "urn:mygraph"
  GMainLoop *loop;
  g_type_init();
  loop = g_main_loop_new (NULL, FALSE);
  tracker_extract_get_sparql (file, dest, graph, time(0), time(0),
                TRUE, on_finished, loop);
  g_main_loop_run (loop);
  g_object_unref (loop);
}

This will result in something like this:

INSERT SILENT { GRAPH <urn:mygraph> {
  _:file a nfo:FileDataObject , nie:InformationElement ;
	 nfo:fileName "photo.png" ;
	 nfo:fileSize 38155 ;
	 nfo:fileLastModified "2012-12-17T09:20:18Z" ;
	 nfo:fileLastAccessed "2012-12-17T09:20:18Z" ;
	 nie:isStoredAs _:file ;
	 nie:url "file:///home/pvanhoof/Documents/Photos/photo.png" ;
	 nie:mimeType "image/png" ;
	 a nfo:FileDataObject ;
	 nie:dataSource <urn:nepomuk:datasource:9291a450-etc-etc> ;
	 tracker:available true .
  _:file a nfo:Image , nmm:Photo ;
	 nfo:width 150 ;
	 nfo:height 192 ;
	 nmm:dlnaProfile "PNG_LRG" ;
     # more extracted metadata
	 nmm:dlnaMime "image/png" .
 } }

As usual with stuff that I blog about: this feature isn’t finished, it’s not in master yet, not even reviewed. The API might change. All the usual stuff.

Battery drain on N9 caused by a combination of Battery-Icon, Tracker and Smartsearch

Tired of the fact that my N9 had few battery time I decided to “as a developer” investigate my device a little bit. Last time I did that I was still contracted by Nokia and a few days later I had to fly to Helsinki to help fix a Tracker in combination with contactsd bug. I’m btw. no longer working for Nokia since a few months. So this time I can’t fix it for everyone. Lemme write it here instead.

It’s pretty funny what is going on: I installed Battery-Icon at some point. The software is writing periodically to /usr/share/applications/battery-icon.desktop. Having been a developer at Nokia for the metadata subsystem I know that tracker-miner-fs will reindex .desktop files that change. You don’t really need to be a developer to know that: Tracker’s FS miner is, among other things, responsible for keeping up to date a list of known applications.

Because of Battery-Icon, which people are probably installing to monitor their battery, tracker-miner-fs wakes up to update the metadata. That in turn wakes up tracker-store to store the metadata. That in turn wakes up smartsearch which will fetch from Tracker some textual data. All three will consume power periodically because of this .desktop file write trigger. I’m guessing the power consumption is triggering Battery-Icon to update the .desktop file. And circular power consumption was born.

I guess I should file a bug on Battery-Icon and tell its author to update the .desktop file less often. I think he could  for example wait ten minutes before doing that write. Or is the user really interested in accurate battery information each and every second? Looks like Battery-Icon is even writing to the file more frequent every hour. Interesting behavior for a tool monitoring battery to do things in a way that influences power consumption significantly.

Btw, while it’s not fixed: devel-su (enable developer mode, install terminal and password for devel-su is rootme) on your N9 and chmod -x /usr/bin/smartsearch, reboot, then uninstall Battery-Icon and your battery will last longer. I know the guys who were or are on the smartsearch team are going to hate me for that advice. Sorry guys.